Digitalisering zal nog meer zijn intrede doen in 2030, maar een aantal zaken blijven ook hetzelfde. Uit onderzoek gedaan naar de impact van slimme technologie op leven, wonen, werken en ondernemen in 2030. Het onderzoek is gebaseerd op plausibele toekomstscenario’s geschreven. Uit de resultaten zijn een aantal trends te ontdekken voor de zakelijk markt in 2030. Hieronder leest u meer over de trends:

Uurtje-factuurtje nog wel zo interessant?

Niet bedrijven in de zakelijke dienstverlening, maar hun consumenten bepalen de afgelopen jaren het tempo van de voortschrijdende technologie. Mobiele diensten en online shopping maakten een enorme vlucht, waardoor organisaties flexibeler en wendbaarder moeten worden in hun processen.

Er kan worden geautomatiseerd, processen worden slimmer gemaakt en meer cloudgebaseerd IT-diensten worden gebruikt en dat is precies wat organisaties dan ook veelal doen. Gezien de groei van de hoeveelheid data liggen er voor de sector ICT-dienstverlening de grootste groeikansen in data analytics en het Internet of Things.

Verder zorgt digitalisering voor groei van Artificial Intelligence (AI)-toepassingen om administratieve taken terug te brengen en omzet te verhogen door verbeterde klantervaringen.

Daarbij is er veel vraag naar flexibel en snel te integreren softwareoplossingen. En ja, ook de overheid erkent het belang van digitalisering en dat heeft zich vertaald in het meest digitale regeerakkoord tot nu toe. Men signaleert ook dat ict-dienstverlening zich niet meer afspeelt in een cultuur van uurtje-factuurtje, maar leveranciers overeenkomsten sluiten met klanten waarbij diensten en producten worden afgenomen tegen betaling per maand per gebruiker.

Privacy en databeveiliging is een aandachtspunt

Mensen blijken graag bereid hun persoonlijke gegevens te ruilen voor allerhande voordelen. Al die data over mensen zijn leuk, nuttig en winstgevend, maar inbreuk op de privacy kan ook een hoop geld kosten.

Organisaties dienen klantgegevens zorgvuldig te gebruiken en te beschermen. Indien dit niet gedaan wordt, kan er een maximale boete opgelegd worden van 9 ton aan de persoon die fout is. Straks wordt dat 20 miljoen of 4% van de omzet. Organisaties moeten dus alles op alles zetten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Op zoek naar meer zakelijke blogs? Nordi.nl is de zakelijkste blog van Nederland.