De brievenbusfirma’s zijn de laatste tijd steeds meer in het nieuws. De publieke opinie lijkt zich tegen het idee van Nederland als belastingparadijs te keren. Om je een idee te geven van hoe dit precies werkt leggen we kort uit wat een brievenbusfirma precies is.

 

Belastingontwijking in Nederland

Veel grotere bedrijven en internationale artiesten, zoals Starbucks en U2, hebben in Nederland een bedrijf gevestigd vanwege de gunstige belastingregels. In ons land hoeft er belasting betaald te worden over royalty’s. Dit heeft gezorgd voor flinke kapitaalstromen naar Nederland, omdat er voor deze bedrijven via een brievenbusfirma onderaan de streep aanzienlijk meer overblijft.

 

Eisen besloten vennootschap

Om een besloten vennootschap op te richten heb je een fysiek adres nodig in Nederland. Toch kun je ook vanuit het buitenland een BV oprichten. Multinationals maken veelvuldig gebruik van het oprichten van brievenbusfirma’s, die als vestiging dienen. Deze functioneert als tussenstation voor royalty’s en rente. Doordat er nauwelijks belasting wordt geheven en Nederland met veel landen een belastingovereenkomst heeft gesloten, kan vrijwel het gehele vermogen vervolgens doorgesluisd worden naar een land met een gunstig belastingklimaat, zoals de Kaaimaneilanden.

 

Wat levert het Nederland op?

Een brievenbusfirma is als bedrijf in Nederland geregistreerd. Dat betekent dat deze bedrijven wel vennootschapsbelasting betalen. Ook leveren de brievenbus BV’s werk op voor financiële expert, zoals notarissen en advocaten. Het is ook mogelijk dat een brievenbusfirma uiteindelijk uitgroeit tot een fysiek bedrijf.

 

Nieuwe eisen aan de BV

De afgelopen periode is er veel kritiek gekomen op deze belastingconstructie in Nederland. Er zijn in de politiek dan ook verschillende ingrijpende maatregelen genomen om het beeld van Nederland als belastingparadijs te ontkrachten. Zo moeten brievenbus BV’s een bepaalde, minimale loonsom hebben en zijn ze verplicht een bedrijfsruimte te huren als ze gebruik willen maken van Nederlandse belastingregelingen. Daarnaast komt er een belasting op de royalties die via Nederland in belastingparadijzen terecht komen.

De regels rond rechtsvormen veranderen continu. Neem daarom voor advies bij het oprichten van een BV of informatie over de belastingvoordelen van een Besloten Vennootschap contact op met indebv.nl.