Wanneer we kijken naar belangrijke trends binnen het ondernemerslandschap valt het op dat duurzaamheid en een steentje bijdragen aan de natuur, steeds belangrijkere thema’s worden. Op veel verschillende manieren kan er aan duurzaamheid bijgedragen worden. Denk hierbij aan het gebruik van licht, het verminderen van papiergebruik op de werkvloer tot geen gebruik meer van kartonnen bekertjes. Binnen recruitmentbureaus speelt papier een belangrijke rol als we bijvoorbeeld kijken naar het uitprinten van CV’s. In hoeverre kan een certificering bijdragen aan duurzaam ondernemen binnen de recruitment branche en een betere positie in de markt creëren?

Wat is een milieumanagementsysteem?

Een milieumanagementsysteem zorgt ervoor dat er binnen een bedrijf gebruik wordt gemaakt van een milieubeleid dat speciaal is ontwikkeld voor een specifieke organisatie. Het is namelijk niet binnen elk bedrijf mogelijk om op dezelfde pijlers in te spelen. Een certificering die hierin centraal staat is ISO 14001. Middels deze certificering worden de milieurisico’s van een onderneming beheerst en kan dit op langere termijn ook gereduceerd worden.

Voordelen voor recruitmentbureaus

Dit is een interessant thema waarbij het binnen het grote aanbod van recruitmentbureaus momenteel een belangrijk voordeel kan zijn om voor een potentiele klant mee in zee te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan het besparen van papier op de werkvloer bij onder andere het uitprinten van CV’s, maar ook het besparen van lichtgebruik in bijvoorbeeld vergaderruimtes. De positionering in de markt kan middels een 14001 certificering in dat opzicht vele voordelen bieden voor zowel klanten als stakeholders binnen het bedrijf. Ook voor het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers kan dit een groot onderscheidend vermogen zijn.

Hoe werkt zo’n certificering?

Wanneer je gecertificeerd wilt worden met jouw bedrijf wordt er een onafhankelijke deskundige ingeschakeld die vervolgend beoordeelt of er wordt voldaan aan de juiste normen en eisen rondom het milieumanagementsysteem. Deze instellingen die certificeren worden ook wel certificatie-instellingen genoemd. Middels een speciaal certificatie schema wordt je beoordeeld. Wanneer hieraan wordt voldaan ontvang je een officieel document.
Door te kiezen voor een ISO14001 certificering kan dit relevant zijn voor zowel interne als externe communicatie. Het blijkt namelijk dat de tevredenheid onder het personeel aanzienlijk toeneemt. Duurzaamheid als thema is een belangrijke pijler wereldwijd en kan binnen recruitmentbureaus nog meer voordelen opleveren.