Er zijn beroepen in de wereld waarbij het nodig is dat het personeel specifieke kleding, accessoires, gereedschappen en meer bij zich heeft. Dit is het geval voor politiemensen, ambulancepersoneel maar bijvoorbeeld ook de beveiliger in dienst bij een private onderneming. In deze blog gaan we in op de werkkleding en -spullen van de professionele beveiliger.

Uniform

De meeste beveiligers hebben geen uniform zoals we dat kennen van de politie of de marechaussee. Er zijn verschillende redenen voor, maar een van de meest voor de hand liggende is dat de klant (het bedrijf dat de beveiliger inhuurt) niet graag wil dat een beveiliger teveel de aandacht trekt. Daarom hebben veel beveiligers wanneer ze in dienst zijn een pak aan met een stropdas. Op die manier vallen ze niet gelijk op, al kun je ze vaak wel direct herkennen aan hun badges.

Nota bene: deze badges zijn verplicht. Het beveiligersvinkje en een duidelijke weergave van de naam van de onderneming, dienen ervoor te zorgen dat er te allen tijde kan worden nagegaan of een beveiliger bevoegd en bekwaam geacht kan worden in de ogen van de overheid.

Gereedschappen

Onder gereedschappen verstaan we vooral de wapens die beveiligers dragen om de veiligheid van hunzelf en die van anderen te kunnen waarborgen. Het is belangrijk om te weten dat er in Nederland hele strakke wetgeving is voor het gebruik en bezit van (vuur)wapens. Beveiligers zie je desalniettemin vaak met een grote zaklantaarn die ook dient als knuppel.

Honden

Je ziet ook soms een hond die de beveiliger vergezelt tijdens het maken van de rondes. De hond dient wel een certificaat te behalen om aan te kunnen tonen dat het dier betrouwbaar en gedisciplineerd genoeg is om de rol van surveillancehond of als objectbewakingshond uit te kunnen voeren. Daarnaast moet de hond te allen tijde onder direct toezicht van de geleider staan.