Stel je voor dat je met je compagnon een bedrijf wilt opstarten. Het is dan goed om erover na te denken in welke bedrijfsvorm je dit zal moeten doen. Je komt dat al gauw bij de vraag of je een vennootschap onder firma moet kiezen of juist een besloten vennootschap.

Wat is een V.O.F.?

De V.O.F. is een rechtsvorm waarbij je samen met één of meerdere mensen een bedrijf of organisatie begint. Deze vorm wordt regelmatig gebruikt door starters, omdat er geen grote kapitaalinjecties nodig zijn voor het starten van een bedrijf. De vennoten zijn namelijk zelf de inleg in de vorm van geld, goederen of juist te verrichten arbeid. Een V.O.F. hoeft niet verplicht vastgelegd te worden bij de KVK, maar kan al afgedaan worden met een mondelingen afspraken tussen verschillende vennoten. Als er gehandeld gaat worden, dan moet dit uiteraard alsnog.

Wat is een BV?

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon waarbij het eigenaarschap is verdeeld in aandelen en aandeelhouders. Deze aandelen kunnen echter niet vrij worden verhandeld. Hierdoor wordt de aansprakelijkheid beperkt; de bv is zelf verantwoordelijk en niet alleen jijzelf. Tegenwoordig is ook voor de BV geen startkapitaal nodig.

Verschil in belastingheffing

Het grootste verschil zit hem in de betaling van belasting. De gemaakte winst van een V.O.F. wordt belast op basis van inkomstenbelasting. De hoogste schijf hierbij is 52%. Dit lijkt erg veel, maar bij een V.O.F. maak je aanspraak op startersaftrekken. Dit leidt ertoe dat veel startups gebruik maken van een V.O.F.-rechtsvorm.

Bij een bv wordt de winst belast op basis van vennootschapsbelasting. Dit zijn percentages van 20% of 25% en dit is dus veel lager dan de heffing bij een V.O.F. Er zijn echter geen startersvoordelen bij het afsluiten van een bv. Daarom zetten veel startups na een periode van succes hun V.O.F. over op een bv om fiscaal aantrekkelijkere redenen. Een bv oprichten heeft dan als voordeel dat je relatief minder belasting betaalt en dus meer profijt uit je winst kunt halen.