Een sollicitatiegesprek is natuurlijk een spannend moment. Het is een goed moment waarop de sollicitant en het bedrijf elkaar beter kunnen leren kennen. Het doel van een sollicitatiegesprek is voornamelijk om te zien of er een samenwerking kan ontstaan tussen beide partijen. Toch wil het wel eens voorkomen dat in sommige sollicitatiegesprekken de potentiële werkgever zijn boekje te buiten gaat. Vooral in de vorm van het stellen van vragen die eigenlijk niet helemaal in orde zijn. In deze blog geven we 3 vragen die je kunt krijgen op een sollicitatiegesprek, maar waarvan een werkgever ze juridisch gezien niet mag stellen. Zoals je zult zien, gaat dan vooral om vragen waarbij een situatie in de privésfeer een mogelijke invloed kan hebben op de keuze van de werkgever om je wel of niet aan te nemen. 

Vraag #1: heb je bepaalde gezondheidsklachten?

Deze vraag kan echt niet. Het kan misschien logisch lijken dat een werkgever van tevoren wil weten of hij te maken krijgt met een zieke werknemer. Toch zijn dit zaken die de werknemer niet in de hand heeft en toch een impact kunnen hebben op het al dan niet krijgen van de baan. 

Vraag #2: heb je een kinderwens?

De vraag of je een kinderwens hebt, hoef je niet alleen te verwachten als je een vrouw bent. Ook voor mannen geldt immers dat er recht bestaat op ouderschaps- en vaderschapsverlof. Dit kan natuurlijk de werkgever weer verrassen wanneer hij verwacht iemand aan te nemen voor de volledige 40 uur per week.

Vraag #3: heb je wel eens een misdrijf gepleegd?

Deze vraag heeft wat minder met het functioneren te maken aangezien het antwoord op deze vraag niet per se betekent dat men opnieuw minder inzetbaar zal zijn. Het is echter wel iets wat, net als veel andere discriminerende vragen, een reden kan zijn voor een werkgever om iemand niet aan te nemen. Of de persoon in kwestie nu gekwalificeerd is of niet.

Nota bene: bij twijfel kun je contact op te nemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.